Wist je dat ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking last heeft van hooikoorts? Medical Taping kan dé oplossing bieden! De resultaten van de Medical Taping toepassing bij hooikoortsklachten zijn namelijk erg positief. De tape bevat geen medicinale toevoegingen, het kan er zelfs toe leiden dat medicijngebruik sterk verminderd wordt, of geheel niet meer nodig is. Op deze pagina lees je alles over de Medical Taping Hooikoorts behandeling.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken ?

Het lijkt er op dat de Medical Tape een kalmerende werking heeft op het allergische reactiemechanisme en bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape ook het zenuwstelsel via de huid. Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling reflector invloed kan worden uitgeoefend op de bij het zenuwgebied behorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De tape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert de huidsensoren. Zij prikkelen op hun beurt het zenuwstelsel in het lichaam. We kunnen daarom een segmentale en mechanische verklaring geven voor de werking van de Medical Tape bij hooikoorts.

Segmentale verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In het lichaam bestaan dus segmentale relaties. Een segment (dermatoom) is een gedeelte van de huid dat hoofdzakelijk door een enkele ruggenmergzenuw wordt voorzien. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten, huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel).

Bij hooikoorts spelen de longen en het immuunsysteem een belangrijke rol. De reflexzone’s van de longen in het bindweefsel liggen met name thoracaal (van rugwervel naar ribben) op de rug, waar ook de zenuw aansturing voor de longen ligt.

De zenuwaansturing verloopt over de tiende hersenzenuw. Deze belangrijke zwevende langste hersenzenuw, ontspringt uit de hersenstam en heeft vertakkingen naar vitale organen in het lichaam. De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een tape op de rug die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het allergisch reactiemechanisme. Het zenuwstelsel komt tot “rust”.

Mechanische verklaring voor de mogelijke werking van de tape

In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol speelt bij de immunologische afweer. De fascia komt voor in verschillende structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt. Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen, maar behandeling is vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.

De fascia bevat veel sensoren. Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia. Hierdoor kan een andere spanning ontstaan, oftewel het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.

Ter voorbereiding op het tapen

Het is van belang dat de huid schoon, vrij van lichaamsbeharing en vetvrij is.

Hoe vaak moet je tapen ?

Na een eerste keer tapen is er meestal al direct een positief effect merkbaar. Door een tweede tape na één week nogmaals toe te passen is gebleken dat de klachten nog verder afnemen!  Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken.

Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week na aanbrengen van de tape, de volgende tape aan te brengen.

Hooikoorts behandeling:

1x per week gedurende 3 weken